Paieška


 • Dingusių ar nežinia kur esančių asmenų paieška

 • Dingusių ar įstatymų nustatyta tvarka pripažintų nežinia kur esančiais asmenų paieška, dingimo aplinkybių tyrimas, informacijos apie galimą jų buvimo vietą rinkimas;
 • Norite rasti dingusį be žinios ar nežinia kur esantį giminaitį ar šeimos narį?
  Su Jumis nutraukė bendravimą vaikas, artimas giminaitis, išvyko ir nežinote kur?
  Renku informaciją apie dingimo aplinkybes ar galimą buvimo vietą. Esant reikalui ir galimybėms į žmogaus paiešką galima pajungti daugiau detektyvų, kolegų iš užsienio… Daugiau informacijos asmeninės konsultacijos metu.
 • Skolininkų ir jų turto paieška

 • Skolininkų ar turto paieška atliekama apklausiant asmenis, galimai žinančius apie skolininko, turto būvimo vietą. Apžiūrint įvarius daiktus ir objektus, profesionaliai stebint asmenis, fiksuojant objekto judėjimą ar buvimo vietą, atskirais atvejais kreipiantis pagalbos į užsienio kolegas… Daugiau informacijos asmeninės konsultacijos metu.
 • Turto ir kitokios informacijos paieška

 • Iš kliento pavogto, dingusio, iššvaistyto ar kitu būdu prarasto turto ar nuosavybės teises į tą turtą patvirtinančio dokumento, ar su turtu susijusios kitokios informacijos paieška;
 • Norite susigrąžinti prarastą turtą, dokumentą patvirtinantį teisę į nuosavybę ar gauti papildomų duomenų informacijos apie turto buvimo vietą, naudojimą… Daugiau informacijos asmeninės konsultacijos metu.