Paslaugos


Privatus detektyvas V. Drinkus vadovaudamasis veiklos teisėtumo, proporcingumo, konfidencialumo, interesų konflikto vengimo principais, teikia šias privačios detektyvinės veiklos paslaugas:

Konsultavimas

Konsultavimas kitais privačios detektyvinės veiklos klausimais. Konsultavimas Jums aktualia tema.Sužinoti daugiau »

Paieška

Dingusių ar nežinia kur esančių asmenų paieška. Skolininkų ir jų turto paieška. Turto ir kitokios informacijos paieška.Sužinoti daugiau »

Informacijos rinkimas

Informacijos reikalingos baudžiamajam procesui, civiliniams, darbo, iš draudimo sutarčių kylantiems ginčams ar administracinės teisenos byloms nagrinėti, rinkimas ir tyrimas.Sužinoti daugiau »

Šnipinėjimo įrangos paieška

Apsauga nuo neteisėto informacijos rinkimo techninėmis priemonėmis. Techninio saugumo užtikrinimas patalpose, transporto priemonėse, elektroniniuose informacijos saugojimo ir elektroninių ryšių įrenginiuose.Sužinoti daugiau »

Saugumo užtikrinimas

Kliento asmeninės, komercinės, profesinės paslapties apsauga, privatumo užtikrinimas. Apsauga nuo šnipinėjimo. Kitokių kontrpriemonių nukreiptų prieš Jus neutralizavimas.Sužinoti daugiau »

Neištikimybės fakto nustatymas

Informacijos rinkimas apie galimą sutuoktinio (partnerio) neištikimybės faktą, kitokio pobūdžio asmens veikimą ar neveikimą.Sužinoti daugiau »

Patikimumas

Asmenų patikimumo ar mokumo įvertinimas. Sutuoktinio (partnerio) patikimumas.Sužinoti daugiau »

Konfidencialių susitikimų rengimas

Konfidencialumo reikalaujančių susitikimų rengimas.Sužinoti daugiau »

Specializuotos įrangos maskavimas

Pagal kliento poreikius galime profesionaliai, specializuotus įrenginius maskuoti kliento pasirinktame daikte, patalpoje, transporto priemonėje, aplinkoje.Sužinoti daugiau »