Aš esu


Valentinas Drinkus, privatus detektyvas, kvalifikacijos ir veiklos pažymėjimų Nr. L1-0000014 išduotas 2016-08-31.

1995 m. man suteikta policijos ir Vidaus reikalų įstaigų valdininko kvalifikacija ir teisės bakalauro laipsnis. Nuolat kėliau kvalifikaciją, dalyvavau mokymuose ir kursuose: teisės srityje, anglų kalbos, psichologijos, bendravimo, detektyvinės veiklos srityje.

Daugiau nei 22 metus dirbau teisėsaugos institucijose kovodamas prieš kriminalinius nusikaltėlius, vėliau tyriau korupcinio pobūdžio bylas.

Domiuosi tiriamąja veikla, gilinu žinias žmogaus psichologijos, kūno kalbos, derybų vedimo klausimais, bendradarbiauju su įvairių sričių specialistais, įstaigomis. Mano sukaupta profesinė, gyvenimiška patirtis leidžia patarti ir padėti Jums iškilusiose probleminėse situacijose šiose įstatymo apibrėžtose srityse.

Mano įsipareigojimas Jums


Teisėtų interesų užtikrinimas, informacijos rinkimas net ir sudėtingiausiose situacijose užtikrinant Jūsų konfidencialumą ir saugumą.

Teikiu paslaugas visoje Lietuvoje bei užsienyje.

„Įsivaizduojamo rezultato nebuvimas, gali suteikti daugiau teigiamų emocijų nei įsivaizduojamo rezultato patvirtinimas.“

- V. DRINKUS privatus detektyvas

Įvertinimai


Mano istorija


  • 2016 – Privataus detektyvo kvalifikacijos ir veiklos pažymėjimas
  • 1995/ 2015 – Darbas spec. tarnybose
  • 1995 – Teisės bakalauro laipsnis
  • 1995 – Policijos ir Vidaus reikalų įstaigų valdininko kvalifikacija