Apsauga


 • Kliento asmeninės paslapties apsauga
 • Kliento paslapčių apsaugos užtikrinimas, techninio saugumo užtikrinimas savininko (teisėto valdytojo) patalpose, transporto priemonėse ar kitose kliento teisėtai valdomose vietose, taip pat elektroniniuose informacijos saugojimo ir elektroninių ryšių įrenginiuose, apsaugos nuo neteisėto informacijos rinkimo techninėmis priemonėmis užtikrinimas;
 • Šioje situacijoje Jūsų atvejis yra unikalus, todėl paslaugos pobūdis, kaina, reikalingos priemonės Jums bus pateiktos tik… Daugiau informacijos asmeninės konsultacijos metu.
 • Apsauga nuo slapto klausymosi. Jums priklausančios privačios patalpos, buto, ofiso ar transporto priemonės nebūtinai yra saugios – Jūsų priešai jose gali būti sumontavę vaizdą ir garsą slapta fiksuojančių techninių priemonių, kurias įrengė norintys Jums pakenkti asmenys. Naudojant tam skirtą techniką bei specialius įgūdžius, aš su specialistais patikrinsiu patalpas bei transporto priemones, tikslu užtikrinti saugumą… Daugiau informacijos asmeninės konsultacijos metu.
 • Kliento komercinės, profesinės paslapties apsauga
 • Kliento komercinės, gamybinės ir (ar) profesinės paslapčių apsaugos užtikrinimas, techninio saugumo užtikrinimas savininko (teisėto valdytojo) patalpose, transporto priemonėse ar kitose kliento teisėtai valdomose vietose, taip pat elektroniniuose informacijos saugojimo ir elektroninių ryšių įrenginiuose, apsaugos nuo neteisėto informacijos rinkimo techninėmis priemonėmis užtikrinimas;
 • Šioje situacijoje Jūsų atvejis yra unikalus, todėl paslaugos pobūdį ir kainą nustatysime tik susipažinę su aplinkybėmis, apsikeitę informacija. Aš pasitelkęs specialistus įvertinsiu situaciją bei Jūsų pateiktą informaciją ir suformuluosiu optimalias Jūsų investicijų bei išlaidų asmeniniam, komerciniam saugumui ribas… Daugiau informacijos asmeninės konsultacijos metu.
 • Apsauga nuo slapto klausymosi. Jums priklausančios privačios patalpos, buto, ofiso ar transporto priemonės nebūtinai yra saugios – Jūsų priešai jose gali būti sumontavę vaizdą ir garsą slapta fiksuojančių techninių priemonių, kurias įrengė norintys Jums pakenkti asmenys. Naudojant tam skirtą techniką bei specialius įgūdžius, aš su specialistais patikrinsiu patalpas bei transporto priemones… Daugiau informacijos asmeninės konsultacijos metu.
 • Kliento apsauga nuo neteisėto informacijos rinkimo
 • Įtariate, kad vyksta neteisėtas duomenų rinkimas apie Jūsų privatų gyvenimą?
  Jus vargina neteisėtas stebėjimas, Jus persekioja, įkyriai priekabiauja?..
  Įtariate, kad apie Jus, Jūsų šeimos narius, Jūsų šeimą, verslą yra renkama informacija, kuri gali būti panaudota prieš Jus ar Jūsų teisėtus interesus… Daugiau informacijos asmeninės konsultacijos metu.